Tag Archives: Sport Clubs

Martial Arts Clubs List in Shizuoka City!

ALL SPORTS & MARTIAL ARTS GYMNASIUMS

-Central Gymnasium/中央体育館
Aoi Ku, Sumpu-Cho, 2-80
Tel.: 054-255-1010

-Tobu Gymansium/東部体育館
Aoi Ku, Higashi Chiyoda, 2-3-1
Tel.: 054-264-8485

-Osada Gymnasium/長田体育館
Suruga Ku, Kamata, 2-83
Tel.: 054-257-3411

-Nanbu Gymnasium/南部体育館
Aoi Ku, Sumpu Cho, 2083
tel.: 054-285-1133

-Hokubu Gymnasium/北部体育館
Aoi Ku, Matsudomi, 4-14-1
Tel.: 054- 255-6262

-Shimizu Sports Facilities Gymnasium/ 清水総合体育館
Shimizu Ku, Seikai, 2-1-1
Tel.: 054-334-5049

-Shimizu Miho Gymnasium/清水美保体育館
Shimizu Ku, Miho, 2069-26
Tel.: 054-221-1071

AIKIDO

AIKIDO/合気道

-AIKIDO KI NO KENKYUKAI/合気道 気の研究会
Suruga Ku,Izumi-Cho, 3-3
Tel.: 054-287-6668

-AIKIDO SUIRYUKAN/合気道 水龍館 静岡新川道場
Suruga Ku, Shinlawa, 2-9-93
Tel.: 0120-636362

-AIKIDO YAMANASHI DOJO/合気道 山梨道場
Shimizu Ku, Mansei-cho, 1-4-21
Tel.: 054-352-5456

-AIKIKAI SHIZUOKA/合気会静岡支部
Suruga ku, Kuniyoshida, 1-18-20
Tel.: 054-263-4727

-AIKIKAI SHIMIZI SHIBU NAKAMURA DOJO/合気会清水支部 中村道場
Shimizu Ku, Nishikubo, 531
Tel.: 054-364-3750

-ISSHINKAN/一心館
Shimizu Ku, komagoe Minami Cho, 1-32
Tel.: 054-335-9541

-KORINDO/光輪堂
Suruga Ku, Shimokawahara, 1-20-8
tel.: 054-258-5446
Homepage

-SHIZUOKA SENGEN JINJA/静岡浅間神社
Aoi Ku, Miyagasaki Cho, 102-1
Tel.: 054-245-1820

-CITY GYMNASIUMS
Central/Nanbu/Osada/Tobu/Hokubu
See list at top!

IAIDO

IAIDO/居会道

CITY GYMNASIUMS
-Central/Osada/Tobu/Hokubu
See list at top!

JODO

JODO/杖道

-CITY GYMNASIUMS
Central/Osada/Hokubu
See list at top!

JUDO

JUDO/柔道

-KUBOTA JUDOJO/久保田 柔道場
Aoi Ku, Senagawa, 1-27-6
Tel.: 054-264-4875

-TAKII JUDOJO/滝井 柔道場
Surugu Ku, Mariko, 306-7
Tel.: 054-8343

-CITY GYMNASIUMS
Central/Osada/Hokubu/Nanbu/Shimizu/Shimizu Miho
See list at top!

KARATE

KARATE/空手

-DAIDOJUKU Shizuoka Doukoukai/大道塾 静岡同好会
Suruga-ku, Nakajoma, 2906-2
Tel:.: 054-282-9215

-KYOKUSHIN Kaikan Sena Dojyo/極真会館 瀬名道場
Aoi Ku, Oiwa, 4
Tel.: 054-247-1501

-KOKUSAI KARATEDO KYOKUSHIN KAIKAN/国際空手道極真会館
Suruga Ku, shinkawa, 2-9-23
Tel.: 0120-636362
Homepage

-KOKUSAI KARATEDO KYOKUSHIN KAIKAN/国際空手道 極真会館
Aoi Ku, Hon Tori, 7-8-18
Tel.: 054-248-5587

-KOKUSAI KARATEDO KYOKUSHIN KAIKAN/国際空手道 あべ川道場
Suruga Ku, Mizuho, 2-19-2
Tel.: 054-248-5587

-KOKUSAI KARATEDO KYOKUSHIN KAIKAN/国際空手道 羽鳥道場
Aoi Ku, Hatori, 1120
Tel.: 054-248-5587

– KYOKUSHIN Karate Oishi Dojo Shizuoka Minami Dojo/極真空手 大石道場 静岡南道場
Suruga Ku, Nakada honcho, 7-31
Tel.: 054-283-7283
Homepage

-KYOKUSHIN Karate Shimizu Kita Dojo/極真空手 清水北道場
Shimizu Ku, Hara, 245
Tel.: 054-283-7283
Homepage

-KYOKUSHIN Karate Shimizu Nishi Dojo/極真空手 清水西道場
Shimizu Ku, Ishikawa hon Cho, 9-23
Tel.: 054-283-7283
Homepage

-KYOKUSHIN Karate Shimizu Chuo Dojyo/極真空手 清水中央道場
Shimizu Ku, Shimazaki Cho, 7-13
Tel.: 054-283-7283
Homepage

-KYOKUSHIN Karate Shimizu Minami Dojo/極真空手 清水南道場
Shimizu ku, Sanko Cho, 3-57
Tel.: 054-283-7283
Homepage

-KYOKUSHIN Karate Shimizu Dojo/極真空手 レオリブレ道場
Shimizu Ku, Saiwai Cho, 11-14
Tel.: 054-283-7283
Homepage

-Nihon Karate Kyokai Takamatsu Dojo/日本空手協会 高松道場
Aoi-Ku, Midori Cho, 2-4
Tel.: 054-245-8753

-Nihon Karate Kyokai Takamatsu Dojo/日本空手協会 高松道場
Aoi Ku, Senagawa, 3-6-13
Tel.: 054-265-0821

-SBS Gakuen/SBS学苑
Suruga Ku, Toro, 3-1-1
Tel.: 054-282-1191

-SHIZUOKA SENGEN JINJA/静岡浅間神社
Aoi Ku, Miyagasaki, 102-1
Tel.: 054-245-1820

-CITY GYMNASIUMS
Central/Osada/Hokubu/Nanbu/Shimizu
See list at top!

KENDO

KENDO/剣道

-Hekiunkai/碧雲会 
Shimizu Ku, Sodeshi Cho, 1402
Tel. 054-366-2158

-JODOKAI/静岡紘武杖道会
Suruga Ku, Nakamura, 10-7
Tel.: 054-282-6586
E-mail: GED042415@nifty.com

-Kendo SHUMPUKAN/剣道 春風館
Aoi Ku, Midori Cho, 2-4
Tel.: 054-245-8753

-SHIZUOKA SENGEN JINJA/静岡浅間神社
Aoi-Ku, Miyagasaki Cho, 102-1
Tel.: 054-245-1820

-Shizuoka BUSHUKAN/静岡武修館
Aoi Ku, Tatsuki Cho, 8-17
Tel.: 054-271-1357
Homepage

-CITY GYMNASIUMS
Central/Osada/Hokubu/Nanbu/Tobu
See list at top!

KYUDO

KYUDO/弓道

-IMAMURA KYUDOJOMariko/今村弓道場
Suruga Ku, mariko, 6-11-14
Tel.: 054-259-0986

-CITY GYMNASIUMS
Central/Hokubu/
See list at top!

NAGINATA

NAGINATA/なぎなた

-CITY GYMNASIUMS
Central/Hokubu/Nanbu
See list at top!

TAIKYOKUKEN

TAIKYOUKUEN/太極拳

-SBS Gakuen-Shizuoka/SBS学苑 静岡校
Suruga Ku, Toro, 3-1-1
Tel.: 054-282-1191
Homepage

-SBS Gakuen-Parche/SBS学苑 パルシェ校
Aoi Ku, Kurogane Cho, 49, Parche Department Store, 7F
Tel:; 054-253-1221
Homepage

-Shizuoka Asahi TV Culture/静岡朝日テレビカルチャー
Aoi Ku, Miyuki Cho, 4-6, Den Building, 2F
Tel.; 054-251-4141
Homepage

-Shizuoka Culture Center/静岡カルチャーセンター
Aoi Ku, Kita Ando, 5-56-9
Tel.: 054-247-6644
Homepage

-Suzuki TAIKYOKUKEN kyohshitsu/鈴木太極拳教室
Suruga Ku, Inagawa, 3-5-1
Tel.: 054-286-5045

-TAIKYOKUKENYUKAI/太極拳友会
Shimizu Ku, Yamakiri, 1362-12
Tel.: 054-365-7593